Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Mededelingen


Datum Opening Zendelingen
03/01 Els Richard & Sandra
10/01 Greetje Carlos & Marion
17/01 Gerrit Phill & Anneke
24/01 Harry Jon & Anja
31/01MargrietRichard & Sandra

Bidden voor de gemeente

Laten we niet vergeten persoonlijk voor onze gemeente te blijven bidden, nu we dit momenteel niet samen in de bidstonden kunnen doen. Eventueel kunnen mensen, die dit op hun hart hebben en hier de mogelijkheid voor hebben, onderling afspraken maken voor een bidstond bij hun thuis.

Thema-avond ‘Merkbaar aanwezig’

Op dit moment kunnen we nog niet met zekerheid zeggen of de thema-avond die we gepland hadden voor januari door zal gaan. Het is de bedoeling dat Rocco Rausch tijdens de volgende avond dieper in zal gaan op de drie cirkels.

40 dagen gebed

Vanuit de wereldwijde Alliance-familie kregen we een uitnodiging om mee te doen aan 40 dagen van gebed, te starten op 3 januari 2021. Elke dag zal er een korte overdenking en een gebed met ons worden gedeeld. (Erik Bakker zorgt voor een Nederlandse vertaling)
De overdenkingen zullen gaan over de volgende thema’s:
Week 1: De Heiligheid van God
Week 2: Berouw: de omkeer van onze ‘onheiligheid’
Week 3: Volheid en kracht van de heilige Geest
Week 4: Evangelisatie (lokaal en regionaal)
Week 5: Afgedankte mensen
Week 6: De missie van de alliantie

Nieuw begin

Op zondag 3 januari 2021 hopen we het jaar met elkaar te beginnen met een ‘Ieder heeft iets’ dienst. Hoe mooi zou het zijn om het jaar beginnen met God te loven voor wie Hij is. Daarom willen we in deze dienst vooral God danken. De vraag aan jullie: kun je erover nadenken wat het vooral is waarover je blij bent met God en elkaar en zou je dit dan willen delen met ons allen?

Week van het gebed 17 t/m 24 januari (onder voorbehoud)

Het thema van de gebedsweek is Blijf in mijn liefde, n.a.v. Joh. 15: 5-9. Mogelijk zullen alle bijeenkomsten steeds vanuit dezelfde kerk worden gehouden, maar hier is verder nog niets over bekend gemaakt.