Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Mededelingen


Datum Opening Zendelingen
03/10 Gerrit Gemeentestichting Turkije
10/10 Kees Carlos & Marion
17/10 Els Jon & Anja
24/10 Greetje Richard & Sandra
31/10 Gerrit Carlos & Marion

Bidden voor de gemeente

Onze Heer Jezus moedigt ons aan om te bidden, ook voor elkaar. Gerrit de Jong en Harry Oldersma bidden dinsdagochtend samen voor onze gemeenteleden. Gebedspunten kun je ook aan hen doorgeven. Ook tijdens de raadsvergaderingen nemen we hier de tijd voor.

Bidden voor Delft

Aanvang 20.00 uur Gebouw Vergadering van gelovigen Rietveld 118 Maandag 04 oktober.

Raadsvergadering 12 oktober

Graag uw gebed voor deze avond.

Alpha cursus:

Hopelijk zijn er in september een aantal kandidaten hiervoor aangemeld, zodat deze cursus door kan gaan.

Gemeenteblad:

Eind oktober hopen we dit weer uit te brengen. Voor aanleveren kopij of informatie gelieve contact met Els Gootjes op te nemen. Sluitingsdatum voor Kopij 23/10.

Lunch na de eredienst:

In principe willen we na de derde zondagse dienst in de maand, dat is ook de dienst dat Rocco voorgaat, met elkaar afsluiten d.m.v. een eenvoudige lunch.