Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Mededelingen

Rooster voor opening en gebed

Datum
Opening Gebed
02 feb. Ton Richard en Sandra, Den Haag.
09 feb. Harry Carlos & Marion, USA.
16 feb. Margriet Phill & Anneke, Zweden.
23 feb. Ton
Jon & Anja, Guinee.

Bidden voor de gemeente

We zijn blij dat zich een aantal mensen beschikbaar heeft gesteld om de bidstond bij hen aan huis te houden. Gebed is en blijft een kerntaak van de gemeente. ABC-regionaal

ABC regiodag: zaterdag 9 februari 2019 van 9.30 – 15.00 uur bij ABC-gemeente Aalsmeer.
Een dag van inspiratie, toerusting en ontmoeting, met als motto: ‘Samen krachtig in God’.
Je kunt kiezen uit de volgende workshops:
1. Heilzame Presentie (door Bert Roor)
2. Gebed de stille motor(door Ingeborg Jansen)
3. Discipelen maken 2.0 )door Gerard van der Schee)
4. Intergenerationeel gemeente zijn (door Peter Kos)
5. Missie als kloppend hart van de gemeente (door Rocco Rausch)
6. Eenheid als het spannend wordt (door Eddy de Pender)
7. Achter de schermen (door Anne Mulder en Martin Baas; voor penningmeesters en secretarissen)
8. In ieder kind schuilt een acteur (door Ronald Bonk)
Aanmelden via: https://www.abcgemeenten.nl/voor-gemeenten/regio-west/regiodag-west-2019/
Kosten € 7,50 p.p.(incl. lunch). We proberen zo veel mogelijk met elkaar mee te rijden.

ABC

Ontmoeting- / toerustingavond 27 februari

Op deze avond willen we de eerste conclusies van de ‘Commissie Toekomst ABC Kerk Delft’ bespreken.
Met onze Bijbelstudie ‘Hoor IsraŽl’ lezen we vanaf 10 februari in het Bijbelboek Exodus. Ton wil daarover een brede inleiding geven: De historische achtergrond, de indeling en de inhoud, ‘Let my people go’, het verharden van het hart…
Natuurlijk leren we ook weer een nieuw lied aan.