Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Welkom

Wij komen samen op zondagmorgen om 10.00 uur (zie activiteitenrooster) in De Rijstuin, Woudseweg 26, 2625 CC Den Hoorn.

U bent hartelijk welkom om een dienst bij te wonen (voor routebeschrijving: zie plattegrond). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: info@abckerkdelft.nl

De naam ABC komt van Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten.

Wij staan voor:

  • laagdrempelig: een "ABC'tje"
  • Waarom besta ik: Actueel, Belangrijk, Confronterend
  • Wat is de zin van het leven: Als Baken in de Chaos
  • Leven, dood en dan ...: Adembenemende Beloften van Christus
  • We benaderen deze vragen vanuit de Bijbel: Altijd de Bijbel Centraal

Ons jaarthema is:
Luisteren en Vertrouwen:

Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op de Heer vertrouwt, is gelukkig. (Spr. 16:20)


Onze kerk is aangesloten bij de landelijke Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten.

Ook zijn we lid van de Raad van Kerken, een samenwerkingsorgaan van de kerken in Delft.