Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Welkom

Wij komen samen op zondagmorgen om 10.00 uur (zie activiteitenrooster) in De Rijstuin, Woudseweg 26, 2625 CC Den Hoorn. (voor routebeschrijving: zie plattegrond). 

Onze gemeente vergrijst en heeft geen jonge mensen die taken in onze kerk kunnen overnemen. In september j.l. is er een ledenvergadering geweest waarin we besloten hebben om in december 2023 te stoppen als kerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: info@abckerkdelft.nl

Ons jaarthema is:
Luisteren en Vertrouwen:

Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op de Heer vertrouwt, is gelukkig. (Spr. 16:20)

Onze kerk is aangesloten bij de landelijke Unie-ABC Baptisten- en Cama-gemeenten.

Ook zijn we lid van de Raad van Kerken, een samenwerkingsorgaan van de kerken in Delft.