Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Wie zijn wij?

De ABC-kerk Delft is sinds 1983 actief in Delft. De naam ABC Kerk Delft voeren we sinds zomer 2009. Daarvoor heetten we Evangelische Gemeente Parousia Delft. Wij zijn een kleine gemeente waarin een grote betrokkenheid bij elkaar is. Letterlijk en figuurlijk wordt lief en leed gedeeld. Een ander kenmerk is dat we vanuit het stevige, Bijbelse fundament naar buiten gericht zijn. Waar en met wie kunnen we samenwerken en hoe kunnen we mensen de liefde van Christus laten ervaren.

Sinds de start van onze gemeente is er veel gebeurd en veranderd. We hebben verschillende scholen in Delft gebruikt voor onze samenkomst. Sinds januari 2020 kwamen we samen in 'De Rijstuin' in Den Hoorn.

ABC-gemeenten

Op 12 oktober 2006 is de fusie gerealiseerd van de CAMA - Parousia gemeenten in Nederland met de Broederschap van Baptistengemeenten. De nieuwe naam van het kerkgenootschap is Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten (kortweg: ABC-gemeenten). Onze naam ABC-kerk is hier van afgeleid. De ABC Gemeenten zijn samen met de Unie van Baptisten in 2023 gefuseerd tot Unie-ABC.

CAMA

Onze gemeente is van oorsprong een CAMA-Parousia gemeente. CAMA staat voor Christian And Missionary Alliance. Parousia is een Grieks woord en betekent zowel 'aanwezigheid' (tegenwoordigheid) als 'komst' (aankomst). Met deze naam drukken wij uit, dat wij geloven dat Christus aanwezig is, tegenwoordig is, in zowel ons leven als in onze samenkomsten en dat wij leven vanuit de verwachting, dat Jezus Christus als Persoon zal terugkomen op aarde. Wij zien uit naar zijn (weder)komst!

We zijn voortgekomen uit de CAMA-Parousia gemeente Zoetermeer.

Simpson

De organisatie van CAMA begon met dr. A.B. Simpson, een predikant van de Presbyteriaanse kerk in Amerika ruim honderd jaar geleden. Simpson was ervan overtuigd, dat wanneer zendingsbewuste christenen uit de verschillende kerken en groepen zich zouden verenigen, de verspreiding van het evangelie tot een snelle doorbraak zou komen. Onder zijn leiding werd in New York de Zendings Alliantie opgericht, met ondersteuning van verschillende denominaties. Het doel van deze alliantie was, het zendingsbevel van Jezus Christus uit Matthe�s 28:19 ("... maakt al de volken tot mijn discipelen") met vereende krachten in daden om te zetten. En zo ontstonden er later gemeenten, die zich tot doel hadden gesteld met alle beschikbare middelen deze alliantie te ondersteunen. In 1887 gingen deze gemeenten en zendingsalliantie samen en kwamen onder ��n dak, de CAMA (in Amerika de C&MA). Op dit moment zijn er ongeveer elfhonderd zendelingen via de C&MA uitgezonden in 45 landen, met als doel zelfstandige en zendingsbewuste gemeenten te stichten met een groot hart voor de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus wereldwijd en in eigen land.